Tải…

quảng cáo

Danh sách cao cấp

Nhà phố cần bán ở Lephalale, Limpopo Nhà phố cần bán ở Lephalale, Limpopo
Nhà phố cần bán ở Lephalale, Limpopo
1,130,000 R
| 4 giường | 2 tắm | 0.16 Ac
 Lephalale in Limpopo, N/a
Nhà bán ở Cambridge, Đông London Nhà bán ở Cambridge, Đông London
Nhà bán ở Cambridge, Đông London
1,695,000 R
| 5 giường | 2.5 tắm | 0.21 Ac
 East London in Eastern Cape, N/a
Nhà bán ở Doornpoort, Pretoria Nhà bán ở Doornpoort, Pretoria
Nhà bán ở Doornpoort, Pretoria
1,160,000 R
| 3 giường | 2 tắm | 0.14 Ac
 Pretoria in Gauteng, N/a
Cần bán căn hộ tại Wynberg Upper, Cape Town Cần bán căn hộ tại Wynberg Upper, Cape Town
Cần bán căn hộ tại Wynberg Upper, Cape Town
1,100,000 R
| 2 giường | 1 tắm | 0.02 Ac
 Cape Town in Western Cape, N/a
Nhà phố cần bán ở De Waterkant, Cape Town Nhà phố cần bán ở De Waterkant, Cape Town
Nhà phố cần bán ở De Waterkant, Cape Town
12,900,000 R
| 2 giường | 2 tắm | 2368.06 Sq Ft
 Cape Town in Western Cape, N/a
Sở hữu công nghiệp cho thuê tại Jet Park, Boksburg Sở hữu công nghiệp cho thuê tại Jet Park, Boksburg
Sở hữu công nghiệp cho thuê tại Jet Park, Boksburg
40,500 R / Monthly
| 7265.64 Sq Ft
 Boksburg in Gauteng, N/a
Nhà bán ở Sinoville, Pretoria Nhà bán ở Sinoville, Pretoria
Nhà bán ở Sinoville, Pretoria
2,130,000 R
| 5 giường | 3 tắm | 0.29 Ac
 Pretoria in Gauteng, N/a
Bán nhà ở Thatch Hill động sản, Centurion Bán nhà ở Thatch Hill động sản, Centurion
Bán nhà ở Thatch Hill động sản, Centurion
875,000 R
| 2 giường | 1 tắm | 0.01 Ac
 Centurion in Gauteng, N/a
Nhà bán ở Ruimsig Country động sản, Roodepoort Nhà bán ở Ruimsig Country động sản, Roodepoort
Nhà bán ở Ruimsig Country động sản, Roodepoort
2,495,000 R
| 3 giường | 2.5 tắm | 4843.76 Sq Ft | 0.27 Ac
 Roodepoort in Gauteng, N/a
Nhà cho thuê ở Amandasig, Akasia Nhà cho thuê ở Amandasig, Akasia
Nhà cho thuê ở Amandasig, Akasia
12,500 R / Monthly
| 3 giường | 2 tắm
 Akasia in Gauteng, N/a

Danh sách mới nhất

Nhà phố cần bán ở Lephalale, Limpopo Nhà phố cần bán ở Lephalale, Limpopo
Nhà phố cần bán ở Lephalale, Limpopo
1,130,000 R
| 4 giường | 2 tắm | 0.16 Ac
 Lephalale in Limpopo, N/a
Nhà bán ở Cambridge, Đông London Nhà bán ở Cambridge, Đông London
Nhà bán ở Cambridge, Đông London
1,695,000 R
| 5 giường | 2.5 tắm | 0.21 Ac
 East London in Eastern Cape, N/a
Nhà bán ở Doornpoort, Pretoria Nhà bán ở Doornpoort, Pretoria
Nhà bán ở Doornpoort, Pretoria
1,160,000 R
| 3 giường | 2 tắm | 0.14 Ac
 Pretoria in Gauteng, N/a
Cần bán căn hộ tại Wynberg Upper, Cape Town Cần bán căn hộ tại Wynberg Upper, Cape Town
Cần bán căn hộ tại Wynberg Upper, Cape Town
1,100,000 R
| 2 giường | 1 tắm | 0.02 Ac
 Cape Town in Western Cape, N/a
Nhà phố cần bán ở De Waterkant, Cape Town Nhà phố cần bán ở De Waterkant, Cape Town
Nhà phố cần bán ở De Waterkant, Cape Town
12,900,000 R
| 2 giường | 2 tắm | 2368.06 Sq Ft
 Cape Town in Western Cape, N/a
Sở hữu công nghiệp cho thuê tại Jet Park, Boksburg Sở hữu công nghiệp cho thuê tại Jet Park, Boksburg
Sở hữu công nghiệp cho thuê tại Jet Park, Boksburg
40,500 R / Monthly
| 7265.64 Sq Ft
 Boksburg in Gauteng, N/a
Nhà bán ở Sinoville, Pretoria Nhà bán ở Sinoville, Pretoria
Nhà bán ở Sinoville, Pretoria
2,130,000 R
| 5 giường | 3 tắm | 0.29 Ac
 Pretoria in Gauteng, N/a
Bán nhà ở Thatch Hill động sản, Centurion Bán nhà ở Thatch Hill động sản, Centurion
Bán nhà ở Thatch Hill động sản, Centurion
875,000 R
| 2 giường | 1 tắm | 0.01 Ac
 Centurion in Gauteng, N/a
Nhà bán ở Ruimsig Country động sản, Roodepoort Nhà bán ở Ruimsig Country động sản, Roodepoort
Nhà bán ở Ruimsig Country động sản, Roodepoort
2,495,000 R
| 3 giường | 2.5 tắm | 4843.76 Sq Ft | 0.27 Ac
 Roodepoort in Gauteng, N/a
Nhà cho thuê ở Amandasig, Akasia Nhà cho thuê ở Amandasig, Akasia
Nhà cho thuê ở Amandasig, Akasia
12,500 R / Monthly
| 3 giường | 2 tắm
 Akasia in Gauteng, N/a